SBA – Avtal

Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymningsvägarna, tillgänglighet i och till utrymningsfunktion och årlig uppföljning av ert SBA. Enligt Svensk Standard SS3656 skall underhåll och service av brandsläckare ske årligen.

Kontakta Brandexperten för ett heltäckande brandskydd

Ring: 020-29 90 00

Dokument

pdfService och översyn av brandredskap

pdfSS3656 Underhåll och omladdning av handbrandsläckare

pdfServiceföreskrifter för handbrandsläckare

pdfSS EN 671-3 Underhåll inomhusbrandposter