SBA – Avtal

Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymningsvägarna, tillgänglighet i och till utrymningsfunktion och årlig uppföljning av ert SBA. Enligt Svensk Standard SS3656 skall underhåll och service av brandsläckare ske årligen.

Dokument

pdfService och översyn av brandredskap

pdfSS3656 Underhåll och omladdning av handbrandsläckare

pdfServiceföreskrifter för handbrandsläckare

pdfSS EN 671-3 Underhåll inomhusbrandposter