020-29 90 00

Kontakta oss

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen

Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ni metodiskt går igenom företagets brandskydd, ser till att det fungerar samt att alla i organisationen har den kunskap och material som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand. Du väljer själv tillvägagångssätt men det allra enklaste är att ta hjälp av ett digitaliserat verktyg.

Brandexpertens Web SBA är ett modernt system som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget.

Säkerställ ditt brandskydd med hjälp av Brandexperten!

Med oss får du ett mycket användarvänligt verktyg som hjälper dig i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på företaget. Du kan enkelt göra dina egenkontroller via din mobil eller läsplatta. Systemet har klickbara ritningar som gör det lättillgängligt.

WEB SBA är ett webbaserat program och behöver ingen installation, programmet nås enkelt via internet. Bara att logga in och komma igång.

Kom igång enkelt - SBA kontroll

Vi hjälper dig med igångsättning, av WEB SBA kontroller, påminnelser och den kunskap som behövs – både om själva programmet och vad du behöver för att känna dig säker på att kunna utföra det systematiska brandskyddsarbetet.

Med WEB SBA får du ett enkelt och överskådligt system för hela ditt SBA-arbete. Dina uppgifter hanteras självklart med full sekretess och uppfyller samhällets och myndigheternas alla krav för ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsammans upprättar vi bland annat rutiner, skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning och brand- skyddsregler. All denna information läggs sedan in på ditt företags egna specifika webbaserade sida. Gemensamt ser vi därefter till att sidan hålls uppdaterad så att brandskyddet alltid har högsta beredskap och säkerhet.

  • Uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för systematiskt brandskyddsarbete
  • Egenkontroller sker enkelt via laptop, läsplatta eller smartphone
  • Klickbara ritningar eller listor
  • Möjligt att även koppla på sin skyddsrond
  • All dokumentation samlat på ett ställe
  • Påminnelser för kontrollronder och brister via mail
  • Bygg själv din organisation som du vill ha den
  • Ger dig snabb kontroll på hela ditt Systematiskt brandskyddsarbete SBA