020-29 90 00

Kontakta oss

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen

Vi på Brandexperten kan erbjuda våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget (systematiskt brandskyddsarbete SBA).

Säkerställ ditt brandskydd med hjälp av Brandexperten!

Med oss får du ett mycket användarvänligt verktyg som hjälper dig i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på företaget. Du kan enkelt göra dina egenkontroller via smartphone eller läsplatta. Systemet har klickbara ritningar som gör det lättillgängligt.

WEB SBA är ett webbaserat program och behöver ingen installation, programmet nås enkelt via internet.

Vi hjälper dig med igångsättning, av WEB SBA kontroller, påminnelser och den kunskap som behövs – både om själva programmet och vad du behöver för att känna dig säker på att kunna utföra det systematiska brandskyddsarbetet.

Men WEB SBA får du ett enkelt och överskådligt system för hela ditt SBA-arbete. Dina uppgifter hanteras självklart med full sekretess och uppfyller samhällets och myndigheternas alla krav för ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsammans upprättar vi bland annat rutiner, skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning och brand- skyddsregler. All denna information läggs sedan in på ditt företags egna specifika webbaserade sida. Gemensamt ser vi därefter till att sidan hålls uppdaterad så att brandskyddet alltid har högsta beredskap och säkerhet.

  • Uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för systematiskt brandskyddsarbete
  • Ger kvalitetssäkring i det systematiska brandskyddsarbetet SBA
  • Egenkontroller sker enkelt via läsplatta eller smartphone
  • All dokumentation samlat på ett ställe
  • Smidigt och roligt arbetssätt
  • Ger dig snabb kontroll på hela ditt Systematiskt brandskyddsarbete SBA