Nya företag

Text

Kontor

Brandskyddet på ett kontor är ofta snällare än i andra verksamheter. Du måste föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt går igenom företagets brandskydd. Det är även viktigt att personal är utbildad ifall en fara skulle uppstå.

Restaurang

Restaurang brandskydd

Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Har ditt kör heta ytor som spis och fritös behöver man ofta komplettera köket med ett speciellt automatiskt släcksystem liknande Ansulex.

Industri

Industri brandskydd

I en industri där personal förväntas ha god lokalkännedom är det viktigt att de också är utbildade ifall en fara skulle ske. Du behöver föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt går igenom företagets brandskydd.