Bostadsrättsförening

Vilket brandskydd behöver min bostadsrättsförening?

BRF brandskydd

 

Vem ansvarar för brandsäkerheten i en bostadsrättsförening?

Det är ordförande i styrelsen som har det övergripande ansvaret för att brandsäkerheten i föreningen enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Gemensamma lokaler som trapphus, källare- och vindsutrymmen, förråd och förvaringsutrymmen är exempel på utrymmen som ordförande och styrelsen har ansvar för. De har också i uppgift att säkerställa så brandskyddet fungerar genom att föra ett så kallat Systematisk Brandskyddsarbete (SBA). Samt att utbilda ansvariga personer och att informera boende. På Brandexperten erbjuder vi ett webbaserat verktyg (Web SBA) för att göra det Systematisk Brandskyddsarbetet enklare att kontrollera själv i mobilen.

Hyresgästens ansvar 

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på de som använder bostads/hyresrätterna, dvs hyresvärden. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp men oftast står hyresvärden för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel genom att kontrollera brandvarnare i sin egen bostad regelbundet.

Flerbostadshus är indelade i olika brandceller. Mellan dessa ska en brand inte kunna sprida sig vidare på 60 minuter. Hyres/bostadsrätter är exempel på brandceller. Men också vindsutrymmen och källare kallas brandceller eftersom att de ofta har en branddörr mellan som skiljer dem åt. Branddörren är till för att hindra en brand att sprida sig vidare bland bostäderna. De är ofta utrustade med dörrstängare och skall därför hållas stängda. Det finns tyvärr inte tillräckligt med nödbelysning i många bostadsrättsföreningar. Speciellt i utrymmen som vind och källare där det blir för mörk om strömmen går. Vi hjälper din förening att installera hänvisningsarmaturer i dessa utrymmen och rekommenderar att de också placeras i trappuppgångarna.

Brandexperten gör en gratis riskinventering där vi går igenom bostadsrättsföreningens befintliga skydd och rekommenderar de åtgärder som behöver göras. Har du några frågor kan du nå oss på: 020-29 90 00 eller använda Kontaktformuläret.

 

BRF Checklista brandskydd

  • Brandskyddsbeskrivning
  • Brandtätning
  • Branddörr

 

pdfPDF_Brandskerhet_i_flerbostadshus