Kontor

Vilket brandskydd behöver mitt kontor?

Kontor styrelserum gratis

Brandskyddet på ett kontor är ofta snällare än i andra verksamheter. Det är eftersom att kontor går under verksamhetsklass 1. Det omfattar utrymmen där personer förväntas vara vakna, har god lokalkännedom, och har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet. Det finns inget hinder för att man tar emot besökare i denna typ av lokaler, men den huvudsakliga användningen bör vara en arbetsplats.

Ditt kontor går under Lagen om skydd mot olyckor (LSO) vilket betyder att du behöver föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ofta utser man en brandskyddsansvarig som går genom detta. Brandexperten erbjuder ett webbaserat verktyg (Web SBA) för att göra det Systematisk Brandskyddsarbetet enklare att kontrollera själv i mobilen.

Utbildning

Det kan vara lämpligt att utbilda sin personal i hjärt och lungräddning (HLR) och Grundläggande brandskyddsutbildning för att göra personen medveten om hur en eventuell fara skall hanteras. Din personal behöver också vara utbildade i grundläggande brandskyddsutbildning samt att en brandskyddskontrollant behöver utses som ansvarar över att det Systematiska Brandskyddsarbetet följs.

Brandexperten gör en gratis riskinventering där vi går igenom kontorets befintliga skydd och rekommenderar de åtgärder som behöver göras. Har du några frågor kan du nå oss på: 020-29 90 00 eller använda Kontaktformuläret.

Checklista kontor