Industri

Vilket brandskydd behöver min industri?

Industri brandskydd

 

 Vem står för brandskyddet? 

I en Industri står ofta fastighetsägaren för de fasta installationerna som rökluckor, brandlarm och branddörrar. 

Hyresgästen ansvarar i regel för att service på allt brandskydd utförs och installation av det brandskydd som fastighetsägaren inte står för samt att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs korrekt och regelbundet. I ditt SBA ingår även att ni gör en riskbedömning av verksamheten. Vad är riskerna på just din verksamhet? Finns det platser där det behövs speciellt eller extra brandskydd? Och hur kan man åtgärda det? Behöver du hjälp med detta går det utmärkt att kontakta oss. På Brandexperten erbjuder vi även ett webbaserat verktyg (Web SBA) för att göra det Systematisk Brandskyddsarbetet enklare att kontrollera själv i mobilen. 

Ovan beskrivs hur brandskyddet brukar upprättas mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Det kan variera mycket beroende på verksamhet och överkommelser. Ofta finns en gränsdragningslista där det står exakt vilket brandskydd vardera part står för.

Vilken utbildnig bör min personal gå?

Du ska utbilda din personal i grundläggande brandskyddsutbildning och utse en person som utbildar sig till brandskyddskontrollant och ansvarar för att det Systematiska Brandskyddsarbetet följs. Det kan också vara lämpligt att utbilda sin personal i hjärt och lungräddning (HLR). Här kan du se våra utbildningar och boka dig till kommande kurser

 Brandexperten gör en gratis riskinventering där vi går igenom din industris befintliga skydd och rekommenderar de åtgärder som behöver göras. Har du några frågor kan du nå oss på: 020-29 90 00 eller använda Kontaktformuläret.

Checklista Industri

  • Brandskyddspolicy
  • Brandskyddsregler