Skip to main content

Tjänster inom Första Hjälpen

Konsultation och hjälp med första hjälpen frågor eller riskinventeringar.

Som en viktig del i riskinventeringen i företagets systematiska arbetsmiljöarbete är att uppmärksamma och minimera olycksfallsriskerna. Brandexperten hjälper till vid framtagningen av företagets SAM dokument att lyfta fram de moment som i verksamheten kan vara av riskkaraktär.

Vi kan också hjälpa till och genomföra en nuläges analys för att lyfta fram de olycksfallsrisker som finns på företaget och föreslå åtgärder.

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!