Repetitionsutbildning i HLR med Hjärtstartare

Syftet med utbildning är att ge deltagaren möjlighet att repetera kunskaper i hjärt- och lungräddning, samt kunskaper i att använda en hjärtstartare (defibrillator). Efter utbildningen skall deltagaren våga och kunna agera vid ett plötsligt hjärtstopp, enligt kedjan som räddar liv.

pdfFaktablad - Utbildning Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare

Referenser