Skip to main content

Tillgänglighet

Platser i offentliga miljöer skall vara tillgängliga för alla.

Brandexperten följer de riktlinjer för skyltning som Boverket och Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram.

Enligt boverkets rekommendationer bör orienterade skyltar i publika lokaler och på allmänna platser kompletteras, antingen med bokstäver i upphöjd relief (taktil text), i punktform eller både och. Sådana skyltar går under benämningen taktila skyltar eller tillgänglighetsskyltar.

Trappor och nivåskillnader behöver också kontrastmarkeras så att dessa lätt kan uppfattas för personer med synnedsättning eller andra handikapp. Trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp. Reglerna om enkelt avhjälpta hinder finns i sin helhet i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13.

Brandexperten erbjuder både med standardskyltar- och speciallösningar.

Exempel på tillgänglighetsskyltning kan vara:

 • Markeringar i golv och i trappor inomhus
 • Markeringar på mark och trappor utomhus
 • Markeringar på glasrutor, dörrar och väggar
 • Taktila skyltar vid toaletter, hissar, salar, mm
 • Flaggskyltar i korridorer

Golv- och trappmonteringar 

Cirka 20% av den svenska befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Markeringar som ökar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning är ett sätt att åtgärda enkelt avhjälpta hinder (E.A.H.) i offentliga miljöer. Enligt lagen om Enkelt Avhjälpta Hinder Kap. 17 § 21 PBL ”HIN 2” kan man utläsa att det finns lagkrav som gör en fastighetsägare skyldig att på rimligt sätt avhjälpa hinder och tillgänglighetsanpassa offentliga lokaler.

Trappsteg ska kontrastmarkeras (minst) på första och sista steget för ökad synbarhet. Enkelt gjort med 50 mm kontrastmarkeringar. Markeringarna finns i svart, vitt och efterlysande. Samtliga är med halkskydd och starkt 3M-adhesive. Kontrasteringen kan göras mycket snyggt och bli en trevlig detalj såväl som ett viktigt hjälpmedel

 • Svart Kontrastmarkering
 • Vit Kontrastmarkering
 • Självlysande kontrastmarkerin

  Taktila skyltar

  Cirka 20% av den svenska befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Skyltar som ökar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning är ett sätt att åtgärda enkelt avhjälpta hinder (E.A.H.) i offentliga miljöer. Enligt lagen om Enkelt Avhjälpta Hinder Kap. 17 § 21 PBL ”HIN 2” kan man utläsa att det finns lagkrav som gör en fastighetsägare skyldig att på rimligt sätt avhjälpa hinder och tillgänglighetsanpassa offentliga lokaler. ”Alla enkelt avhjälpta hinder ska avverkas, så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren”

  Våra taktila skyltar med brailleskrift har standardiserade och lätt igenkännbara symboler/pictogram. Såväl pictogram som text och brailleskrift är taktilt, hörnen rundade och sidorna fasade. Levereras antingen med tejpad baksida eller med fyra hål.

  Efterlysande skyltar

  Vid brand och/eller annan typ av utrymning skall nödutgångar vara lätt att hitta och Arbetsmiljöverkets skrift för skyltning (2008:13 Skyltar och signaler) ställer krav på efterlysande alternativt lysande utrymningsskyltar.

  Skyltarna finns i de flesta fall i såväl APET-plast som aluminium. Valet är ert beroende på användningsområde, prisklass och hållbarhetskrav. Aluminiumskyltarna laddar snabbare, har längre efterlysande effekt och kan upplevas lysa starkare än de i plast. Vår standardstorlek är 300*150 mm (läsavstånd cirka 15 meter) men skyltarna finns i fler storlekar.

  Efterlysande färg

  Tejp i all ära, men i en del tyngre industrier och verksamheter där tejpen slits på golvet alldeles för fort är efterlysande färg rätt produkt. Med stark lyskraft och högkvalitativ lack är detta en marknadsledande efterlysande färg som enkelt målas ut för att visa utrymningsvägen vid en nödsituation.

  Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

  Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

  Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!