Kurs Branskyddskontrollant/ansvarig

 

För att kunna upprätthålla ett bra Brandskydd behöver man arbeta med olika förebyggande skyddsåtgärder som ska hindra eller begränsa konsekvenserna av en brand. En avgörande faktor är dock att skyddsåtgärderna fungerar när de behövs. För att brandskyddet ska fungera måste egenkontroll och underhåll genomföras. Denna kontroll är därför en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Brandskyddskontrollanten är utsedd av brandskyddsansvarig att bland annat genomföra egenkontrollen av brandskyddet.

Brandexpertens kurs vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.

 

Syftet med brandskyddskontroller är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kursens innehåll

  • Bedöma risker för brand
  • Kunna utföra egenkontroll – hur man genomför kontrollronder eller annan brandskyddskontroll
  • Att arbeta med checklista
  • Att arbeta med förebyggande brandskydd
  • Att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
  • Följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
  • Att avrapportera brandskyddsarbetets status
  • SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Rundvandring, kontroll av teknisk utrustning

Brandexperten erbjuder denna utbildning på plats i Stockholm, Göteborg,  och Linköping. Kontakta oss för mer information.

Anmälan

I rutan för kursanmälan ser du hur många platser som finns kvar.
Välj om du vill anmäla en person eller flera.
Vill du ha hjälp så hör av dig till oss!


Pris: 
2750 kr ex. moms (inklusive certifikat och kurslitteratur)

Tid: Kursen pågår mellan kl 09:00 – ca 12:00

Certifiering: Görs digitalt så ta med smartphone eller surfplatta om du har.

Bekräftelse: Bekräftelse skickas med e-post till dig.
Kursinbjudan skickas även direkt till deltagare om du har fyllt i e-postadress för dessa.

BOKNINGSREGLER

Kursavgiften kan du välja att betalas med företagsfaktura.
Anmälan är bindande. Vid avbokning 1-5 dagar innan kursstart debiterar vi 50% av kursavgiften om inte ombokning till annan kurs kan ske. Vid uteblivet deltagande vi 100% av kursavgiften.

Detaljer

Startar 2020-04-22 9:00
Slutar 2020-04-22 12:00
Antal lediga platser 20
Pris, ex moms 2,750.00SEK
Utbildningsplats Stockholm
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!