Skip to main content

Utrymningsledarutbildning

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper till den person eller de personer som på företaget ansvarar för utrymning och rapportering till Brandskyddsansvarig/ Räddningstjänsten.

Utbildningen innehåller följande

  • Larmet går – Hjälpa ut
  • Funktioner som träder i kraft vid larm
  • Efterleva företagets säkerhetsregler
  • Säkerställa att utrymning fungerar
  • Brandteori – Uppkomst, Spridning, Förlopp
  • Risk – Sannolikhet och konsekvens
  • Räddningstjänst
  • Organisationen i företaget
  • Utrymningsproblematik
  • Genomgång av lokaler

pdfFaktablad - Utbildning Utrymningsledare

Anpassad utbildning

Vi erbjuder företag skräddarsydda och anpassade utbildningar inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd

Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er. Kontakta oss för mer information.

Ring oss på 020-29 90 00

eller skicka oss ett meddelande så hör vi av oss!

Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten
020 - 29 90 00
Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)
020 - 29 90 00
Grundutbildning för företagets krisgrupp
020 - 29 90 00
Utrymningsledarutbildning
020 - 29 90 00
Utrymningsövning
020 - 29 90 00