Skip to main content

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten

Utbildning i arbetsmiljöarbete riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Syftet med utbildningen är att ge kompetensutveckling för personer som leder personal. Med enkla verktyg få samverkan på arbetsplatsen att fungera, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågor.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö

Anpassad utbildning

Vi erbjuder företag skräddarsydda och anpassade utbildningar inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd

Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er. Kontakta oss för mer information.

Ring oss på 020-29 90 00

eller skicka oss ett meddelande så hör vi av oss!

Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten
020 - 29 90 00
Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)
020 - 29 90 00
Grundutbildning för företagets krisgrupp
020 - 29 90 00
Utrymningsledarutbildning
020 - 29 90 00
Utrymningsövning
020 - 29 90 00