Utbildning inom arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbete

Syftet med "SAMBA" är att ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och brandskyddsarbete. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. För att komma igång med arbetsmiljöarbetet krävs ofta också kunskaper om metoder. Utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten Utbildning i arbetsmiljöarbete riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud...

Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)

Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation) Syftet med "SAMBA"-dokumentationen är att ge en heltäckande lösning kri...

Grundutbildning för företagets krisgrupp

Grundutbildning för företagets krisgrupp Syftet med utbildningen är att ge kompetensutveckling för personer som är utsedda till att ansvara för fö...

Utrymningsledarutbildning

Utrymningsledarutbildning Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper till den person eller de personer som på företaget ansvarar fö...

Utrymningsövning

Utrymningsövning Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normal...

KONTAKTA OSS

LINKÖPING (HUVUDKONTOR)

NYA TANNEFORSVÄGEN 64 (BOX 6017)
580 06 LINKÖPING

020 - 29 90 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SOCIALA MEDIA


© Copyright 2021 Brandexperten Sverige AB

-