Skip to main content

Grundutbildning för företagets krisgrupp

Syftet med utbildningen är att ge kompetensutveckling för personer som är utsedda till att ansvara för företagets krisberedskap, vid olycka eller annat nödläge där arbetstagare eller gäster/kunder kommit till skada. Med företagets krisplan som grund skapa en handlingsberedskap

  • Hur har vi tänkt när det oförutsedda inträffar.
  • Vad gör vi Före – Under – Efter ett nödläge.
  • Hur kan vi förebereda oss? Vem gör vad? Hur hanterar vi krisreaktioner?

pdfFaktablad - Utbildning Krishantering

Anpassad utbildning

Vi erbjuder företag skräddarsydda och anpassade utbildningar inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd

Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er. Kontakta oss för mer information.

Ring oss på 020-29 90 00

eller skicka oss ett meddelande så hör vi av oss!

Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten
020 - 29 90 00
Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)
020 - 29 90 00
Grundutbildning för företagets krisgrupp
020 - 29 90 00
Utrymningsledarutbildning
020 - 29 90 00
Utrymningsövning
020 - 29 90 00