Utbildning inom Brandskydd

Brandskyddsutbildningar

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska. Genom våra brandutbildningar får ni en praktisk förståelse för hur man på bästa sätt bygger ett systematiskt brandskydd (SBA) genom rätt utbildning och material.

Grundläggande Brandskyddsutbildning är en utbildning som vänder sig till alla anställda inom ett företag och som anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Vi erbjuder också utbildningar för Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara, Statisk elektricitet etc.

Vi har också en stor erfarenhet av utbildningar för de som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på arbetsplatser.  Heta arbeten utbildning där certifieringsutbildning nu även finns på engelska (Hot Work) och alternativet Brandfarliga arbeten utbildning som Sveriges Byggindustrier och SVEBRA tillsammans tagit fram.

Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Kursbeskrivningar

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten Brandfarliga Arbeten är Byggföretagen och SVEBRAs motsvarighet till Brandskyddsföreningens kurs Heta Arbeten® som även den er...

Grundläggande föreståndare brandfarlig vara

Föreståndare brandfarlig vara På de företag där brandfarliga varor eller explosiva ämnen förekommer skall en person utses som föreståndare också g...

Brandskyddskontrollant/ansvarig kurs

Brandskyddskontrollant/ansvarig kurs Egenkontroller måste utföras för att säkerställa att brandskyddet fungerar om något skulle inträffa. Vi utbil...

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Grundläggande Brandskyddsutbildning Utbildningen vänder sig till alla anställda inom ett företag. Utbildningen anpassas efter olika arbetsmiljöer ...

Hot Work Training Course

Hot Work Training Course In order to perform work which according to the insurance companies is considered Hot Work, personnel must complete a bas...

Heta arbeten

Heta arbeten Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® utformades av Svenska Brandskyddsföreningen efter att Sveriges försäkringsbolag 1990 enats om e...

KONTAKTA OSS

LINKÖPING (HUVUDKONTOR)

NYA TANNEFORSVÄGEN 64 (BOX 6017)
580 06 LINKÖPING

020 - 29 90 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SOCIALA MEDIA


© Copyright 2021 Brandexperten Sverige AB