Skip to main content

Utbildning inom Brandskydd

Brandskyddsutbildningar

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska. Genom våra brandutbildningar får ni en praktisk förståelse för hur man på bästa sätt bygger ett systematiskt brandskydd (SBA) genom rätt utbildning och material.

Grundläggande Brandskyddsutbildning är en utbildning som vänder sig till alla anställda inom ett företag och som anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Vi erbjuder också utbildningar för Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara, Statisk elektricitet etc.

Vi har också en stor erfarenhet av utbildningar för de som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på arbetsplatser.  Heta arbeten utbildning där certifieringsutbildning nu även finns på engelska (Hot Work) och alternativet Brandfarliga arbeten utbildning som Sveriges Byggindustrier och SVEBRA tillsammans tagit fram.

Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Kommande utbildningar

There are no up-coming events

Kursbeskrivningar

Brandfarliga Arbeten

020 - 29 90 00

Grundläggande föreståndare brandfarlig vara

020 - 29 90 00

Brandskyddskontrollant/ansvarig kurs

020 - 29 90 00

Brandskyddsutbildning

020 - 29 90 00

Grundläggande Brandskyddsutbildning

020 - 29 90 00

Hot Work Training Course

020 - 29 90 00

Heta arbeten

020 - 29 90 00

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!