Skip to main content

Brandfarliga Heta arbeten

Brandfarliga Arbeten är en brandskyddsutbildning som sedan 2019 erbjuds till alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs Heta arbeten®.

Försäkringsbolagen ställer krav på att alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.
Kursdeltagaren skall efter utbildningen inneha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten. Vi erbjuder regelbundet kursen Brandfarliga Arbeten i våra egna utbildningslokaler i Stockholm, Linköping och Göteborg.

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar där vi utgår från era unika förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Kursen Brandfarliga Arbeten genomförs då med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Kontakta oss för mer information.

Kursen innehåller följande områden/moment:

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
  • Riskhantering & konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning
  • Certifiering

Kurslängd
Kursen omfattar 8 timmar (heldag).

Detaljer

Startar 2023-02-21 9:00
Slutar 2023-02-21 16:00
Anmälan stängs 2023-02-17
Pris, ex moms kampanjpris 1995:-/deltagare
Utbildningsplats Göteborg

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!