Skip to main content

Brandskydd för Bostadsrättsförening

Med den här informationen vänder vi oss i första hand till bostadsrättsföreningar men också andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerfamiljshus.

Till dig som är ansvarig för brandsäkerheten i din Bostadsrättsförening (Brf)

Du kanske är ordförande eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening. Varje år dör cirka 120 personer i bränder, oftast i sina bostäder. Genom ett antal enkla åtgärder kan vi minska både antalet bränder och dess konsekvenser. Många liv hade kunnat räddas om lägenheterna hade haft en brandvarnare. Du har också i uppgift att säkerställa så brandskyddet fungerar genom att föra ett så kallat Systematisk Brandskyddsarbete (SBA). Samt att utbilda ansvariga personer och att informera boende. På Brandexperten erbjuder vi ett webbaserat verktyg (Web SBA) för att göra det Systematisk Brandskyddsarbetet enklare att kontrollera själv i mobilen.

Fastighetsägarens ansvar enligt lag:

”Att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning av brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan exempel innebära att se till att byggnaden har brandvarnare, att underhålla byggnadens brandskydd och att informera de boende.”

För ägaren innebär ansvaret också en skyldighet att arbeta med brandskyddet i en Brf på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

Ta helhetsgrepp om brandskyddet

Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp över brandskyddet genom ett systematiskt brandskyddsarbete. Dels genom förebyggande åtgärder och utrustning för att minimera skadorna vid en eventuell brand. Dels genom brandtekniska installationer och rutiner, utbildning för ansvariga, dokumentation och information till de boende.

Få koll på drift och underhåll

Rutiner och regelbundna kontroller är avgörande för ett säkert brandskydd i din Brf. Det är många delar att hålla reda på. Hur gör man? Hur ofta? Vem dokumenterar? Det finns ett enkelt svar på alla frågor: Brandexpertens WEB SBA – ett digitalt verktyg som man loggar in på via telefon eller dator. I verktyget kan du göra skyddsronder, få all dokumentation samlad på ett ställe, påminnelser och brister via mail. Läs mer om vårt Web SBA

WEBSBA

Installera ordentligt brandskydd

Om olyckan skulle vara framme kan följande åtgärder vara helt avgörande för att rädda liv och fastigheter:

Världens billigaste livförsäkring

Brandvarnare är en väldigt billig livförsäkring. Ju tidigare man upptäcker branden desto större chans att rädda liv och egendom. En brandvarnare i varje bostad är ett minimum.

Placera ut brandsläckare

Släckutrustning är en viktig del av brandskyddet. En handbrandsläkare bör finnas i varje lägenhet, andra bra placeringar av brandsläckare kan vara i trapphus, källare och på vind och i tvättstuga.

Har du dessutom cykelförråd med förvaring av elcyklar som drivs av lithiumbatterier  så rekommenderar vi att ni där placerar en lithiumbrandsläckare som hanterar batteribränder.

Se till att utrymningsskyltar och nödbelysning fungerar

I mörka utrymmen som källare och tvättstugor är utrymningsskyltar och nödbelysning avgörande för att man snabbt ska kunna hitta vägen ut. Utrymningsskyltarna ska ha inbyggd belysning och fungera även vid strömavbrott. Om fastigheten har fler än åtta våningar ska det finnas nödbelysning i trapphuset som tänds när den vanliga belysningen slutar fungera.

Så begränsas elden

Varje lägenhet är en så kallad brandcell. Varje brandcell ska kunna stå emot brand- och rökspridning minst en timme. Dörrarna mellan brandcellerna ska vara specialgjorda för att stå emot brand. Därav namnet branddörrar. Dörrar mot källare och vindar bör vara försedda med dörrstängare samt med en skylt som uppmanar till att alltid se till att dörrarna är stängda. Måste man göra hål brandcellernas väggar ska dessa brandtätas ordentligt efteråt av en fackman.

Minst två vägar ut

I ett bostadshus ska det alltid finnas två utrymningsvägar utifall en väg är en spärrad.Man måste försäkra sig om att dörrarna till lägenheter, vind och källare sluter tätt och att dörrstängarna mot vind och källare fungerar som de ska. Det får inte placeras möbler, barnvagnar, tidningspapper, kartonger eller andra brännbara föremål i trapphuset som ökar risken för anlagda bränder och minskar framkomligheten vid utrymning. Tvättstugor som inte har dörr direkt ut mot gatan ska ha två vägar ut.

Underlätta för brandmännen

För att underlätta och snabba på släckningsarbete kan man installera stigarledningar som gör att brandmännen slipper att dra brandslangar i trapporna. Installationer av rökluckor och fläktar som används för att få ut brand- och rökgaser gör släckningsarbetet säkrare. Det är viktigt att dessa installationer underhålls och kontrolleras regelbundet så att de verkligen fungerar om det blir skarpt läge.

I Brandexpertens breda sortiment hittar du samtliga produkter som du behöver för ditt brandskydd i din bostadsrättsförening. Läs mer på vår hemsida eller handla produkter direkt i vår webbshop.

Full kontroll med Brandexpertens Web SBA

Med Brandexperten unika Web SBA får du en viktig hjälp när du skall arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Du får påminnelser när du skall gå dina ronder via mail, du kan fotografera med din mobil på de brister du finner under din rond. Allt sparas och dokumenteras på webben.

websba2

Unik checklista

Vi har dessutom skapat en helt unik checklista som är framtagen och anpassad efter de brandrisker som finns i flerbostadshus.

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!