Skip to main content

Brandskydd för nya företag

Det finns olika krav på brandskyddet i en byggnad eller anläggning beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Detta beror på att brandriskerna ser olika ut i olika företag och verksamheter.

Brandexperten arbetar inom olika branscher och har därför bra erfarenhet av att hjälpa företagen att upprätta ett fullgott brandskydd. Vi säkerställer att ni har rätt utrustning på arbetsplatsen, att utrymningen fungerar samt säkerställer att utrustningen alltid fungerar genom årlig service.

En viktig del i att ha ett bra brandskydd är också att personalen utbildas för att få grunderna i hur man släcker en brand eller hur man genomför en hjärt-och lungräddning på plats om olyckan skulle vara framme.

Kontakta oss så kommer vi omgående höra av oss till Er.  Klicka här.

Vi kommer efter kontakt att antingen göra en bedömning på distans, eller ett bokat besök fysiskt på plats i er lokal.

Därefter upprättar vi en åtgärdsplan där det klart och tydligt framgår exakt vad som behövs för att just Er arbetsplats skall följa regelverket gällande Ert brandskydd, Första hjälpen, Arbetsmiljö samt hur ni kommer igång med Ert systematiska brandskyddsarbete (SBA) som är lagstadgat.

Efter slutförd installation lämnar vi naturligtvis ett protokoll på utfört arbete, samt upprättar ett serviceavtal för underhåll utav era nyinstallerade produkter. Allt för att det skall vara så enkelt som möjligt för Er, att fokusera på Er kärnverksamhet.

Läs mer

Kika mer på hur Brandexperten arbetar med olika typer av verksamheter:

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!