Skip to main content

Brandskydd för Restaurang

Vilket brandskydd behöver min restaurang?

Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Har ditt kör heta ytor som spis och fritös behöver man ofta komplettera köket med ett speciellt automatiskt släcksystem liknande Ansulex.

I en Restaurang är det viktigt att du har rätt släcksystem eftersom att köket ofta använder olja som är svårsläckt vid en brand. Därför installerar vi på Brandexperten det självsläckande systemet Ansulex bland annat.

Ansulex 

Brand i fritös, grill, stekbord eller annan storköksutrustning är alltid farlig, då är automatiska släcksystem den bästa lösningen. Elden kan spridas otroligt snabb i de stora mängder olja som lagras i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken är stor för totalbrand.

SBA

Du ska föra ett systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) där du eller din brandskyddsansvarige går genom brandskyddet regelbundet. Brandexperten erbjuder ett webbaserat verktyg (Web SBA) för att göra det Systematisk Brandskyddsarbetet enklare att kontrollera själv i mobilen.

Hyresgäst/fastighetsägare

Hyresgästen ansvarar i regel för att service på allt brandskydd utförs ordentligt samt de tekniska installationer som verksamheten kräver. I en restaurangs fall så krävs det ofta ett självsläckande system i köket (ansulex) vilket hyresgästen står för installation och service själv. Fastighetsägaren ansvarar ofta för vissa fasta installationer som brandlarm och rökluckor.

Utbildning

Du ska utbilda din personal i grundläggande brandskyddsutbildning och utse en person som utbildar sig till brandskyddskontrollant och ansvarar för att det Systematiska Brandskyddsarbetet följs. Det kan också vara lämpligt att utbilda sin personal i hjärt och lungräddning (HLR). Här kan du se våra utbildningar och boka dig till kommande kurser

Brandexperten gör en gratis riskinventering där vi går igenom restaurangens befintliga skydd och rekommenderar åtgärder som behöver göras.

Har du några frågor kan du nå oss på: 020-29 90 00 eller använda Kontaktformuläret.

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!