Skip to main content

Web SBA | Det moderna sättet att arbeta med brandsäkerhet, direkt i telefonen!

Excerpt : 020 - 29 90 00

Helt säkert. Helt enkelt.
I vårt unika web-verktyg finns allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats. En heltäckande trygghetslösning laddad med hur man systematiskt arbetar med Arbetsmiljöarbete, Brandskydd och Första hjälpen som du enkelt bär med dig. Där kan du samla skyddsronder, serviceronder, egenkontroller protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv och allt annat som behövs för att uppfylla lagkrav och dina anställdas behov av trygghet. Glöm dammiga pärmar och pappershögar:

JA, jag vill gärna veta mer!
Välkommen att kontakta oss så återkommer vi direkt för att se hur ni kommer igång snabbt med vårt WEB verktyg efter era förutsättningar.
Fyll i ditt namn
Please write a subject for your message.
Fyll i din e-postadress
Fyll i ditt telefonnummer